Finanse

Miejskie (r)ewolucje „na kredyt”

Redakcja dziennikpolski.com.pl
kwi 20 2017

Inwestycje miasta

Władysław Reymont w "Ziemi obiecanej" przedstawił miasto jako przestrzeń obcą jak i także wrogą, oczywiście jako terytorium. Terytorium to wpływa bardzo destrukcyjnie na każdego człowieka. Miasta współczesne są jednak zdecydowanie bardziej przychylne swoim mieszkańców. Jednak wielkie zmiany miejskiej infrastruktury na celu mają stworzenie tkanki miejskiej przyjaznej gdzie każdy człowiek może się poczuć szczęśliwy jak i także bezpieczny. Zdecydowanie pomocne jest w tym tak zwane partnerstwo publiczno-prywatne.

Na przełomie ostatnich wieków jak i także dziesięcioleci charakter jak i także wygląd miast polskich i miasteczek kształtowała szereg znacznych czynników. Są to czynniki gospodarcze, społeczne, kulturowe jak i także militarne i historyczne. Ustrojowa transformacja przyniosła rewolucję nie tylko estetyczną ale i także względną architektoniczną wolność. Jak i także pełen szereg zmian w konkretnym już zarządzeniu miastem. Prezydenci oraz burmistrzowie pozyskują nowe możliwości finansowania inwestycji. W latach ostatnich w pewnym sensie kluczowe się okazało wsparcie unijnych funduszy jak i także rozwiązania finansowe, które były dostarczane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz przez bank państwowy rozwoju, który specjalizuje się w zarządzaniu europejskimi środkami.

Lista inwestycji zrealizowanych udanych dzięki współpracy BGK i samorządów jest bardzo imponująca. Tak naprawdę to tylko i wyłącznie w ramach jednego projektu o nazwie JESSICA na zaniedbanych poprzemysłowych terenach w Gdańsku powstał hotel "Hevelius". Oprócz tego został zrewitalizowany plac targowy w mieście Ostrołęka. Oprócz tego odrestaurowano kamienicę zabytkową Branickich w Warszawie jak i także zmodernizowano stację uzdatniania wody. Łącznie mowa o stu projektach w całej Polsce.

BGK miastom oferuje tak naprawdę cały wachlarz rozwiązań. Jest on zdywersyfikowany oraz kompleksowy. On opiera się na filarach, które obejmują szereg usług, które miasta swoim mieszkańcom oferuje. Mam tutaj na myśli edukację, mieszkalnictwo, obszary miejskie, ochrona zdrowia czy też transport miejski.

Wygodnie i czysto

Miasto jest miejscem, które wszystkim się kojarzy z wysokim tempem. Mam tutaj na myśli zarówno sens dosłowny jak i także metaforyczny. Chodzi tutaj głównie o rosnącą liczbę samochodów. Właśnie z tą, a nie inną myślą budowane są kolejne odcinki dróg jak i także trasy szybkiego ruchu oraz obwodnice. Więcej dróg wokół danego miasta oznacza tak naprawdę większy ruch. Inwestycją sztandarową jest budowa Łagiewnickiej Trasy. Ta realizacja ma na celu obciążenie ruchu w samym ścisłym centrum Krakowa, właśnie poprzez połączenie południowych dzielnic. Będzie to tak naprawdę trzeci fragment obwodnicy Krakowa. We współpracy z innymi instytucjami BGK podpisał z realizującą inwestycję spółką umowę finansowania. Kwota umowy to 1 miliard złotych.

Budowa obwodnicy

Władze miasta mają zdanie, że trzecia obwodnica Krakowa, której bardzo istotną częścią będzie Łagiewnicka Trasa znacznie polepszy rozwój gospodarczy miasta, polepszy także jakość miejskiej komunikacji jak i także całego regiony. Na budowę Łagiewnickiej Trasy składają się 2,3 kilometra tramwajowej linii jak i także 3,5 km drogi. Oprócz tego powstanie także pięć tuneli, akustyczne ekrany, węzły drogowe oraz kładki, mosty, chodniki oraz również ścieżki rowerowe. Budowa Łagiewnickiej Trasy rozpocznie się w roku 2017. Jednak jej zakończenie planowane jest na rok 2020.

Drogi są szkieletem miasta tak i identycznie elektrownie, oczyszczalnie ścieków oraz spalarnie śmieci są jego organami żywymi. To właśnie dzięki nim wszelkie miasta nie mają tylko i wyłącznie budynków ale i także są pewnego rodzaju "machiną do życia". Około miesiąca temu działalność swoją rozpoczęła spalarnia śmieci, która znajduje się w Poznaniu. Nie na wysypiska, a właśnie do niej codziennie trafia około tysiąca ton śmieci z okolicznych gmin Poznania oraz z samego miasta. W efekcie śmieci te zamieniają się na ciepło i na energię.

W kwietniu w roku 2014 ruszyła budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów i była ona realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Oczywiście w oparciu o konsorcjum trzech banków. Są to Pekao SA, BGK oraz PKO BP. To właśnie dzięki spalarni jest nie tylko mniej odpadów w środowisku, ale także uzyskiwana jest energia cieplna, którą wykorzystuje się w sieci miejskiej. Duża wydajność oraz bardzo wysokie parametry obu linii sprawiają, że dana instalacja wyprodukuje energię, która odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców rocznemu.

Inwestycje w innowacje

W latach 2014-2020 BGK dodatkowo zamierza wdrożyć cały szereg finansowych instrumentów, które posłużą wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, podmiotów turystycznego sektora jak i także start-upów.

Bank dodatkowo planuje wspierać rozwój technologicznych inwestycji. W tym planowana jest rozbudowa Internetu szerokopasmowego. Nie oznacza to oczywiście zaprzestaniu działań tradycyjnych, czyli wspierania terenów poprzemysłowych czy też rewitalizacji miast.

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *